Олена Ліщинська

Інформаційні віруси масової свідомості українців

Лідера від політики чи від бізнесу дуже часто дивує поведінка людей, що не відповідає здоровому глузду, коли люди не здатні зрозуміти користь для себе від тих чи інших нововведень. При особистому спілкуванні людина веде себе цілком логічно і прогнозовано. А коли є необхідність комунікації лідера з великою групою, то в гру вступають закономірності функціонування суспільної або масової свідомості, особливості якої в сучасній Україні ми і розглянемо.

До визначення поняття “суспільної свідомості” належить національний характер, ментальність та нормативна свідомість. Сюди входить і сукупність уявлень людей про нормальну поведінку та нормальний спосіб життя, своєрідна мода на поведінку. Якщо ми говоримо про психічну норму в медичному аспекті, то передбачаємо, що існують об’єктивні психофізіологічні фактори, котрі свідчать або про норму, або про патологію. Якщо ж мова йде про норму в буденному житті людей, то, як це не парадоксально, нормальним вважається те, що таким вважає більшість людей, тобто питання норми вирішується голосуванням. Тому не дивно що феномен “голого короля” повторюється то там, то тут. Таким чином, можна сказати, що існують ”інформаційні віруси” або іраціональні вірування, якими заражаються цілі народи, що веде до спотворення уявлення про норму життя. Тоталітарний режим залишив глибокій слід у суспільній свідомості людей в Україні. Тому зараз ми можемо говорити про деформовану суспільну свідомість народу України. У ньому криється основна причина негараздів, що існують нині у державі. За даними клінічних психологів, провідне місце серед причин особистісних розладів посідає пережите людиною насильство. Тоталітарний режим є насильством над мільйонами людей одночасно. Останнє є особливо небезпечним, бо патологія, введена у ранг норми у цих умовах має властивість тиражуватись. “Кордоцентричність” як риса українського національного характеру означає сприймання життя більше серцем, емоційно-чуттєво” сферою, ніж раціональним розумом. Тиск на такого типу особистість за даними тих же клінічних психологів, призводить до емоційних травм. Останні виявляються у зниженні бар’єру терпимості, почуття власної гідності. Людина стає ніби емоційно загальмованою.

Можна стверджувати що, поєднання рис національного українського характеру з деформаціями, викликаними тоталітарною системою, створюють певні особливості суспільної свідомості. За даними наших досліджень та виходячи з аналізу консультаційної практики можна зробити висновок, що навіть серед дорослих людей з вищою освітою переважають інфантильні особистості. Інфантильність є, мабуть домінуючою формою деформації суспільної свідомості в нашій країні, з неї випливають різні види непристосованої до життя поведінки.

По-перше, це робота без оплати. Оскільки працьовитість усвідомлюється українцями як цінність, то робота без оплати – це своєрідна витончена форма втечі від реальності, замаскована нездатність щось змінювати в своєму житті, приймати рішення та нести за них повну відповідальність дорослої людини.

По-друге, це схильність до думки, що хтось повинен організувати життя, розв’язати проблеми. Звичайно, що хибність такої позиції не усвідомлюється людьми, а не підтвердження очікувань від життя сприймається гостро, болісно.

Ще одним наслідком тоталітарної системи є криміналізація суспільної свідомості. Остання виявляється в терпимому ставленні людей до кримінальних проявів. Не можна не назвати і деструктивні думки які мають більш глибоке коріння у масовій свідомості українців. Вони закріпилися у приказках та прислів’ях.

1. Побудова життя на стратегії уникання зла, а не досягнення добра. У будь-якій ситуації українець закінчує свою промову приказкою “аби не гірше”. Звичайно, з огляду на глибокий філософський смисл, що криється у цій короткій приказці, це правильно. Але треба надати Богові шанс допомогти, тому робімо щось, бажаймо щось.

2. Страждання виводяться в ранг основних цінностей. Успіх оцінюється не за досягнутими результатами, а за кількістю затраченої роботи та страждань. Звідси забобонний острах добробуту та звичайних побутових зручностей.

3. Сумна віра в перемогу зла. На повідомлення про викриття хабарника чи злочинця українці часто реагують фразою “відкупиться”.

Аналіз причин того, чому так сталося , не є метою даної роботи, однак ми маємо взяти це до уваги, коли бажаємо ефективно взаємодіяти із людьми у різних сферах соціальної практики.

Таким чином, з одного боку суспільна свідомість сучасних українців інтегрувала в собі ціннісні орієнтації західної цивілізації , активний спосіб життя, бажання високого рівня добробуту сучасного технічного забезпечення. З другого боку східний “філософський” підхід до життя із притаманним йому спогляданням, що виражається одним знайомим питанням українця до себе: ” А воно мені потрібно?” А з третього боку успадкувала численну кількість “вірусів” від тоталітарної системи, що була в основі політичної системи Радянського союзу, і яку необхідно депрограмувати за для нормального подальшого розвитку та життя.

Перейти до обговорення

Без коментарів