Чи є людяність межовою моральною цінністю
за умов сьогодення?

Інформаційний привід: Віктор Малахов. Людяність як межова
моральна цінність за умов сьогодення

1 Коментар