Новини.Події.Анонси

19 червня 2014 року відбулося засідання Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Було розглянуто Інформаційну довідку про стан дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» в інформаційному просторі

Інформаційна довідка
про стан дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» в інформаційному просторі щодо матеріалів, які містять культ насильства і жорстокості у 2012 – І півріччі 2014 рр.

Останнім часом в Україні розвиваються негативні процеси в духовній сфері, деформуються моральні засади суспільства. Цьому сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, послаблення виховної роботи з боку органів виконавчої влади, закладів освіти і культури.

Загальні правила, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», додатково конкретизуються в законодавчих актах, що регулюють окремі напрямки інформаційної діяльності щодо матеріалів, які містять культ насильства і жорстокості.

Основними напрямами державного регулювання обігу інформаційної продукції, що впливає на суспільну мораль, зокрема є: недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії (стаття 5 Закону України «Про захист суспільної моралі»).

Статтею 300 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за ввезення, виготовлення, розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про інформацію» інформація не може бути використана для закликів, зокрема до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості.

В частині сьомій статті 4 Закону України «Про телебачення і  радіомовлення» закріплено, що держава всіма можливими законними засобами не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання  (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.

Стаття 3 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» передбачає, що друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути використані, зокрема, для пропаганди війни, насильства та жорстокості.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про інформаційні агентства» інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах розголошувати дані, зокрема, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу.

Стаття 34 передбачає дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність осіб, винних у порушенні цього Закону, згідно з чинним законодавством України.

Окремою сферою обмежень щодо інформаційної продукції є реклама. Так, стаття 7 Закону України «Про рекламу» визначає, що «основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання державної та інших мов відповідно до законодавства України, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди». Крім того, відповідно до статті 8 Закону України «Про рекламу» забороняється, зокрема, розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.

Закон України «Про видавничу справу» закріпив положення про те, що діяльність у видавничій справі не може бути використана для закликів, спрямованих, зокрема на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства. У видавничій справі забороняється, зокрема, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію порнографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства і жорстокості (стаття 28).

Рішенням Національної комісії від 20.04.2010 № 3 затверджено рекомендації щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції порнографічного характеру, продукції еротичного характеру, продукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, а також продукції, що пропагує національну та релігійну ворожнечу, неповагу до національних і релігійних святинь та ображає національну гідність.

Крім того, Національною комісією прийнято 4 рішення, про затвердження рекомендацій щодо продукції, яка містить елементи або пропаганду культу насильства і жорстокості, а саме: рішення від 06.12.2012 № 24 «Про погодження проекту Рекомендацій щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що містить елементи насильства та жорстокості»; рішення від 26.09.2013 № 21 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить елементи або пропаганду культу насильства і жорстокості»; рішення від 29.04.2013 № 43 «Про затвердження рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно маркування друкованої (книжкової) продукції сексуального чи еротичного характеру, та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості щодо вікового обмеження»; рішення від 28.02.2013 № 16 «Про затвердження Рекомендацій щодо визначення ознак віднесення друкованої аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що  містить елементи насильства та жорстокості».

Апаратом Національної комісії у відповідності до технічних можливостей, систематично здійснюється аналіз телерадіоканалів, Інтернет простору, друкованої продукції стосовно захисту громадян від шкідливого інформаційного впливу.

На сьогоднішній день в Україні чинним законодавством не врегульовано механізм обігу комп’ютерних ігор, сфера мобільного контенту, діяльність Інтернет-клубів, які потребують якнайшвидшого законодавчого врегулювання.

В Україні відсутні нормативно-правові акти, які безпосередньо стосуються мережі Інтернет, спрямовані на її розвиток та врегулювання відносини, пов’язаних з поширенням інформації мережею Інтернет.

Враховуючи наведене, вирішення питання правового забезпечення поширення інформації мережею Інтернет має бути комплексним, якому обов’язково має передувати вивчення наукових досліджень із зазначеного питання та міжнародного досвіду.

Національна комісія в межах своєї компетенції намагається убезпечити споживачів інформаційної продукції від шкідливого контенту, який розповсюджується у мережі Інтернет, проте забезпечення такого захисту без відповідних законодавчих актів є малоефективним та не матиме стримуючого характеру для порушників.

Розвиток цивілізації у нашому столітті неодмінно пов’язаний з розвитком різноманітних технологій, зокрема комп’ютерних. Комп’ютерний ринок постійно наповнюється новими, досконалішими програмами, збільшується швидкість процесорів, об’єм носіїв збереження пам’яті. У цій технологічній боротьбі не останнє місце займає таке явище, як комп’ютерні ігри. Стратегії, які застосовуються для створення відеоігор, реалістична графіка, що вражає уяву, реалістичний звук, інтерактивність – все це робить їх надзвичайно популярними, особливо серед підлітків.

Комп’ютерні ігри з елементами насильства та жорстокості наповнені деструктивними, руйнівними формами поведінки, що може спричинити неадекватне ставлення до вибору стратегій поведінки в реальному житті та негативно впливати на свідомість особи.

Популяризація насилля у відеоіграх стала причиною стурбованості у багатьох державах. Багато хто із гравців протягом гри обмінюється з іншими учасниками віртуальних боїв расистськими, гомофобними та антисемітськими образами. Частими є й образи на адресу людини, пов’язані із її статусом, національністю, статтю.

Вимоги щодо виробництва та розповсюдженння комп’ютерних ігор, на даний час складається з ряду нормативних документів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України від 04.05.2005 № 273, від 29.11.2004 № 888 («Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності», «Про утворення Реєстру комп’ютерних програм», «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»), а також Міністерства охорони здоров’я України (Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 грудня 2009 р. № 947, методичні рекомендації «Методика гігієнічної оцінки комп’ютерних ігор»), та ін.

У створенні та забезпеченні безпечного інформаційного середовища, зокрема у сфері обігу комп’ютерних ігор, в різних країнах задіяні державні, громадські та державно-громадські органи.

В Україні до таких органів належать:

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, Державна служба інтелектуальної власності України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України № 17796/1/1-13 від 17.05.2013 Національною комісією утворено Міжвідомчу робочу групу з питань правового врегулювання обігу комп’ютерних ігор (далі – Міжвідомча робоча група), напрямок діяльності якої – розробка правового механізму регулювання та контролю за обігом комп’ютерних ігор на території України в мережі Інтернет та комп’ютерних клубах. До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли представники Служби безпеки України, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

Одним із проблемних питань у сфері друкованої продукції та її обігу на території України є поширення в щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення інформації, що може завдати шкоди психічному розвитку дитини. Відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІ Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», затвердженої Законом України від 05.03.2009 № 1065-VI, заборонено розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення. Під час проведення рейдів торгових точок та базарів, які здійснюють реалізацію продукції шкільного призначення, представниками Національної комісії в регіонах, м. Києві та Севастополі були виявлені зображення з елементами насильства та жорстокості (за попереднім аналізом регіонального представника в АР Крим) – у м. Севастополь на обкладинках серії шкільних щоденників для 5-11 класів виробництва ТОВ «ХАТБЕР-М» (Росія, м. Москва, вул. Подільських курсантів, б. 3.) містяться фотоколажі, а також зображення мультиплікаційних героїв, які тримаючи у руках холодну чи вогнепальну зброю та зображені у характерних войовничо-наступальних позах з неадекватним (жорстоким) виразом обличчя.

Для врегулювання питання організації та контролю за сертифікацією продукції шкільного призначення та на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року Національна комісія звернулась до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням розглянути питання про внесення продукції шкільного призначення до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28.

Щодо обігу фільмів, слід зазначити, що на території України всі види фільмів, вироблених в Україні та за її межами, розповсюджуються і демонструються при отриманні прокатного посвідчення.

У разі наявності висновку експертної комісії щодо фільмів, які пропагують, зокрема насильство, жорстокість, а також у разі невідповідності поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 1315 (у редакції від 28.03.2001 № 294) та Закону України «Про кінематографію», Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення.

Також Національною комісією як державним експертним і контролюючим органом з метою вдосконалення правових основ захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль підготовлено ряд відповідних проектів законів України, зокрема:
– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення норм чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі»;
– проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», а також:
– рекомендації щодо вікової класифікації інформаційної продукції, рекомендації по застосуванню маркування друкованої (книжкової) продукції сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості щодо вікового обмеження;
– рекомендації щодо самоконтролю у сфері захисту суспільної моралі. Метою самоконтролю у сфері захисту суспільної моралі, зокрема є недопущення в електронних та інших засобах масової інформації поширення продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, у тому числі пропаганди культу насильства та жорстокості.

У ході підготовки питання було здійснено аналіз прийнятих Національною комісією рішень з 2012 – за І півріччя 2014 роки щодо матеріалів інформаційного простору, які містять культ насильства і жорстокості.

Так, за 2012 – та І півріччя 2014 року прийнято 27 рішень Національної комісії у 2012 році – 5 рішень, у 2013 році – 18 рішення, у І півріччі 2014 року – 4 рішення щодо матеріалів інформаційного простору, які містять пропаганду культу насильства і жорстокості, та елементи насильства та жорстокості, а саме:

у 2012 році прийнято 5 рішень з них:

1) світлина з текстом, який виконано жовтим, чорним та білим кольорами: «Їх вже покарано!», «Вони не сидітимуть в тюрмах», «Люстрація 2012», «Олег Осуховський», «Всеукраїнське об’єднання Свобода», та світлина з текстом, який виконано білим та жовтим кольорами: «…та єдиним кандидато об’єднаних сил опозиції…», «Вони не бажали розмовляти українсько…», «Люстрація 20…», «Олег Осуховський», «Всеукраїнське об’єднання Свобода» (рішення № 4 від 06.12.2012) (містять елементи насильства та жорстокості);
2) комп’ютерні ігри «GodofWar ІІІ», «Manhunt 2», «MortalKombat», «SoldierofFortune 2», «The Darkness ІІ» (рішення № 16 від 06.12.2012) (належать до продукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості);
3) публікації: «Пьяная лавочка» на сторінці 11 інформаційно-рекламної газети «Sемённеделя» від 15 грудня 2011 року № 50 (987), «Поруганная честь» на сторінці 11 інформаційно-рекламної газети «Sемённеделя» від 24 листопада 2011 року № 47 (984), «Папаша-изувер» на сторінці 11 інформаційно-рекламної газети «Sемённеделя» від 01 грудня 2011 року № 48 (985) (рішення № 25 від 01.11.2012) (містять елементи насильства та жорстокості);
4) публікація «Малолетнийманьяк» на сторінці 11 інформаційно-рекламної газети «Sемённеделя» від 19 січня 2012 року № 3 (992) (рішення № 28 від 06.09.2012) (містить елементи насильства та жорстокості);
5)
– а) на DVD диску під назвою:«Фильмыужасов»: «Семь» тривалістю год. 01 хв. 57 сек., «Изада» тривалістю 01 год. 55 хв. 41 сек., «Сонная лощина» тривалістю 01 год. 39 хв. 44 сек., «Видок» тривалістю 01 год. 33 хв. 31 сек., «Молчание ягнят» тривалістю 01 год. 55 хв. 19 сек., «Парфюмер» тривалістю 02 год. 21 хв. 19 сек., «Зодиак» тривалістю 02 год. 37 хв. 30 сек., «Обряд» тривалістю 01 год. 32 хв. 48 сек. (рішення № 9 від 16.02.2012) (містять елементи насильства та жорстокості);
– б) на DVD диску під назвою: «Толькоужасы»: «Красный штат» тривалістю 01 год. 28 хв. 29 сек., «11.11.11» тривалістю 01 год. 32 хв. 56 сек., «Нечто» тривалістю 01 год. 42 хв. 01 сек., «Бладрейн 3» тривалістю 01 год.15 хв. 51 сек., «Зверства» тривалістю 01 год. 13 хв. 54 сек., «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» тривалістю 01 год. 43 хв. 04 сек., «Мешок с костями» тривалістю 02 год. 42 хв. 18 сек., «Не бойсятемноты» тривалістю 01 год. 39 хв. 32 сек., «Беглец» тривалістю 01 год. 37 хв. 44 сек., «Чиллерама» тривалістю 01 год. 59 хв. 49 сек., «2016. Конецночи» тривалістю 01 год. 25 хв. 32 сек., «Вой: Перерождение» тривалістю 01 год. 32 хв. 06 сек. (рішення № 9 від 16.02.2012) (містять елементи насильства та жорстокості);
– в) на DVD диску під назвою: «Толькоужасы»: «Хостел 3» («Hostel 3») тривалістю 01 год. 27 хв. 45 сек., режисера Скотта Спигела та «Поворот не туда 4» («WrongTurn 4») тривалістю 01 год. 33 хв. 20 сек., режисера Джона Геддеса (рішення № 9 від 16.02.2012) (належать до продукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості);

у 2013 році прийнято 18 рішень з них:

1) фільм «Янгол смерті» (за зверненням народного депутата України Фаріон І.Д.) тривалістю 02 год. 24 хв. 00 сек., наданий на 1 (одному) диску для лазерних систем зчитування формату DVD-R з написом «Україна, Good-Bye!» з кіноальманаху «Україна, Goodbye!» (рішення № 22 від 28.11.2013) (пропаганда культу насильства і жорстокості);
2) фільми  «Лист» і «Глухота» (за зверненням СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області), (рішення № 5 від 24.10.2013) (містять елементи насильства та жорстокості);
3) зображення синього та чорного кольорів на двох білих футболках (за зверненням Управління УМВС України в Івано-Франківській області), (рішення № 3 від 26.09.2013) (містять пропаганду культу насильства і жорстокості);
4) відеозаписи фільмів: «Пила: игра на выживание» режисера Джеймса Вана, тривалістю 01 год. 38 хв. 38 сек. (2004 року), «Пила II» режисера Даррена Лінна Боусмена, тривалістю 01 год. 29 хв. 00 сек. 92005 року), «Пила III» режисера Даррена Лінна Боусмена, тривалістю 01 год. 53 хв. 44 сек. (2006 року), «Пила IV» режисера Даррена Лінна Боусмена, тривалістю 01 год. 35 хв. 29 сек. (2007 року) та «Пила V» режисера Девіда Хекла, тривалістю 01 год. 22 хв. 22 сек. (2008 року), які містяться на 1 (одному) односторонньому диску для лазерних систем зчитування формату DVD під назвою «Конструкторы смерти DISK 1» (за зверненням СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області), (рішення № 7 від26.09.2013) (належать до продукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості);
5) відеозаписи фільмів а 1 (одному) односторонньому диску для лазерних систем зчитування формату DVD під назвою «Конструкторы смерти DISK 2» (рішення № 8 від 26.09.2013):
– а) «Камера пыток» режисера Тома Шенкленда, тривалістю 01 год. 39 хв. 35 сек. (2007 року), «Хостел» режисера Елая Рота, тривалістю 01 год. 33 хв. 34 сек. (2005 року), «Не оставляющий след» режисера Грегорі Хобліта, тривалістю 01 год. 35 хв. 50 сек. (2008 року) та «Забавные игры» режисера Міхаеля Ханікера, тривалістю 01 год. 46 хв. 55 сек. (1997 року) (містять елементи насильства та жорстокості);
– б) «Хостел 2» режисера Елая Рота, тривалістю 01 год. 34 хв. 32 сек. (2007 року) (належить до продукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості);
6) «Самый жесткий фильм в истории кинематографа», тривалістю 01 год. 05 хв. 28 сек., 2 (два) відеозаписи на одному диску для лазерних систем зчитування формату DVD+R у 2 файлах (за зверненням СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області) (рішення        № 11 від 26.09.2013) (належить до продукції порнографічного характеру з елементами насильства та жорстокості);
7) аудіо-, відеофайли та зображеня розміщені на портативному комп’ютері марки «Lenovo G560» (S/N: СВ07790985), (за зверненням СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області) (рішення   № 12 від 26.09.2013) (містять елементи насильства та жорстокості);
8) відеозапис уривків (із кіноальманахів «УКРАЇНО, GOODBYE!») та «Мудаки. Арабески» тривалістю 29 хв. 18 сек. наданому на 3 (трьох) дисках для лазерних систем зчитування формату DVD-R (за зверненням голови правління громадської організації Об’єднання захисників надбань та відродження Українського кіномистецтва Свіщева В., кінорежисерів М. Ільїнського, Ю. Ляшенка, О. Муратова, В. Савельєва, кінорежисера, письменника та журналіста О. Муратова) (рішення № 23 від 05.09.2013) (пропаганда культу насильства і жорстокості);
9) сюжет під назвою «Ангел смерті (скорочено)» (із кіноальманаху «УКРАЇНО, GOODBYE!») (рішення № 23 від 05.09.2013) (містить елементи насильства та жорстокості);
10) комп’ютерна гра «Dark Sector» на диску для лазерних систем зчитування формату DVD, з назвою «Resident Evil Operetion Raccoon City», розробленої канадською компанією Digital Extremes (за зверненням СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області) (рішення № 23 від 18.06.2013) (містить елементи насильства та жорстокості);
11) комп’ютерні ігри «Evil Dead Regeneration» та «Resident Evil Operation Raccoon City»  на диску для лазерних систем зчитування формату DVD, з назвою «Resident Evil Operetion Raccoon City» (за зверненням СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області) (рішення № 24 від 18.06.2013) (належать до продукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості);
12) комп’ютерна гра «Far Cry 3», розроблена компанією Ubisoft Montreal (за зверненням СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області) (рішення № 30 від 30.05.2013)( містить пропаганду культу насильства і жорстокості);
13) комп’ютерна гра «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля», розроблена компанією GSC Game World, (рішення № 38 від 29.04.2013) (містить елементи насильства та жорстокості);
14) комп’ютерна гра «S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо», розроблена компанією GSC Game World, (рішення № 39 від 30.04.2013) (містить елементи насильства і жорстокості);
15) комп’ютерна гра «S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті», розроблена компанією GSC Game World, (рішення № 40 від 30.04.2013) (містить елементи насильства і жорстокості);
16) комп’ютерні ігри «Call of Duty: Modern Warfare 3», «Call of Duty Black Ops 2», «Postal 2», «Battelfield 3 Aftermath», «Prototype» (на підставі звернення Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України від 24.01.2013 № 37/222) (рішення № 14 від 28.02.2013) (містять елементи насильства і жорстокості)).
17) сторінки веб-сайту http://www.vredy.org, що досліджені в режимі on-line станом на 28.11.2012 (рішення № 24 від 31.01.2013) (містять пропаганду культу насильства і жорстокості);
18) комп’ютерні ігри «Fear», «Fear 2», «Fear 3», «Postal 2: Раздели боль» (рішення № 33 від 31.01.2013) (містять елементи насильства і жорстокості).

за І півріччя 2014 року прийнято 4 рішення з них:

1) відеозапис фільму «HOSTEL» режисера Еллі Рот, файл «2014.01.24 07ес6с311с.360mp4» (за зверненням УМВС України в Рівненській області) (рішення № 11 від 22.05.2014) (містить пропаганду культу насильства і жорстокості);
2) відеозапис фільму «HOSTEL» режисера Еллі Рот, файл «2014.01.24 Хостел 1.mp4» (за зверненням УМВС України в Рівненській області) (рішення № 12 від 22.05.2014) (належить до продукції, яка містить пропаганду культу насильства і жорстокості);
3) комп’ютерні ігри «God of War III», «Manhunt 2», «Mortal Kombat», «Soldier of Fortune 2», «The Darkness II» (рішення № 21 від 16.04.2014)  (належить до продукції, яка містить пропаганду культу насильства і жорстокості);
4) фільм «Гауді» (реж. Куріна А.) з кіноальманаху «Україна, Goodbye!» (рішення № 11 від 27.02.2014) (належить до продукції, яка містить елементи насильства і жорстокості).

З 27 рішень: 11 рішень – продукція, яка містить пропаганду культу насильства і жорстокості, 16 рішень – продукція, яка містить елементи насильства і жорстокості.

Представниками Національної комісії у регіонах надана інформація про стан дотримання вимог Закону України «Про захист суспільної моралі» в інформаційному просторі щодо матеріалів, які містять культ насильства і жорстокості у 2012 – І півріччі 2014 рр. по кожному регіону окремо.

За період з 2012 – 2014 рр. у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Волинській, Одеській, Київській, Чернігівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та м. Києві не було зафіксовано матеріалів, що містять культ насильства та жорстокості.

Разом з тим, представником Національної комісії у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Волинській областях у мережі Інтернет на сайті http://ua.igames24.com/ було зафіксовано ігри, що містять елементи насильства та жорстокості.

У травні 2014 року на Інтернет-сайтах: http://zakarpattya.net.ua; http://ipress.ua/ було розміщено інформаційну продукцію, яка містить елементи жорстокості (зображення пошкодженої тварини, що уже є результатом агресії людини по відношенню до тварин, тіло загиблого бійця батальйону «Донбас» та знущання, яке вчинили терористи).

За період 2013-2014 року представниками Національної комісії в областях, крім аналізу дотримання вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в інформаційному просторі щодо пропаганди культу насильства і жорстокості проводилась робота стосовно попередження розповсюдження такої продукції.

У 2013 році проведені оглядові рейди комп’ютерних клубів міст: Полтава, Карлівка (Полтавської області), Суми, Конотоп (Сумської області) щодо розповсюдження комп’ютерних ігор, які пропагують культ насильства і жорстокості. Під час проведених заходів встановлено, що доступ до таких ігор у мережі Інтернет вільний, але популярністю серед споживачів вони не вирізняються.

З метою попередження та недопущення розповсюдження інформації, яка пропагує культ насильства і жорстокості органами освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів спільно з працівниками підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Полтавської області проводяться роз’яснювальні заходи та профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал» та ін., перевірки комп’ютерних класів та засобів комп’ютерного адміністрування щодо наявності Інтернет-ресурсів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

У 2013 році за результатами проведених спільних заходів представника Національної комісії з УМВС України в Полтавській області виявлено та зареєстровано 8 кримінальних правопорушень за статтею 300 Кримінального кодексу України, з яких 3 – збут друкованої продукції (книги А.Гітлера «Моя боротьба»), 3 – розповсюдження відеопродукції в мережі Інтернет, що пропагують культ насильства і жорстокості; 2 – збут DVD дисків з відеопродукцією, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Протягом 5 місяців 2014 року УМВС України в Полтавській області зареєстровано 6 фактів вчинення кримінальних правопорушень за статтею 300 Кримінального кодексу України, з них: 3 – збут DVD дисків з відеопродукцією, що пропагують культ насильства і жорстокості; 3 – розповсюдження зазначеної відеопродукції в мережі Інтернет.

За інформацією від УМВС України в Харківській області за 5 місяців 2014 року зареєстровано 3 факти вчинення кримінальних правопорушень за частиною другою статті 300 Кримінального кодексу України, з них усі 3 факти пов’язані зі збутом DVD дисків для лазерних систем зчитування, із записами, які містять пропаганду культу насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

Крім того, за інформацією представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Полтавські області, діє «Система візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована», затверджена Національною радою ще у 2003 році. У Полтавській області досягнуто домовленості з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, щодо систематичного нагадування ЗМІ про друкування цих позначок.

Питання «Про дотримання вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в інформаційному просторі щодо матеріалів, які містять культ насильства жорстокості» заплановані у 2014 році до розгляду на засідання обласних комісій з питань захисту суспільної моралі.

Представником Національної комісії у Житомирській області з грудня 2013 року по червень 2014 року здійснювався аналіз Інтернет-видань на території області. За даний період проаналізовано 177 од. продукції. У проаналізованих матеріалах містяться публікації, в яких зафіксовано і описано напади, і погрози журналістам, перешкоджання їх діяльності, агресії щодо них, випадки насильств та викрадань.

Упродовж 2012 – І півріччя 2014 року на засіданнях Національної комісії розглядалися питання щодо матеріалів, які містять пропаганду культу насильства і жорстокості та елементи насильства та жорстокості, зокрема за зверненнями: народного депутата – 1; громадських організацій – 2; МВС України – 12 (Херсонська область – 4; Кіровоградська область – 3; Івано-Франківська – 1; Житомирська область – 1; Рівненська область – 2; Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України – 1); громадян – 1; ПРК (Харківська, Полтавська, Сумська області) – 2; Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки  України – 1.

Слід зазначити про вжиті заходи місцевими органами державної влади на виконання рішення Національної комісії від 31.01.2013 № 33 щодо відповідності чинному законодавству з питань захисту суспільної моралі комп’ютерних ігор «Fear», «Fear 2», «Fear 3», «Postal 2: Раздели боль», які містять елементи насильства та жорстокості, зокрема, Донецькою, Запорізькою, Львівською, Тернопільською, Харківською обласними державними адміністраціями були направлені відповідні листи територіальним органам управління МВС України стосовно забезпечення контролю за дотриманням обмежень, встановлених законодавством, при розповсюдженні комп’ютерних ігор та виявленню осіб, причетних до розповсюдження комп’ютерних ігор, які містять елементи насильства та жорстокості.

За інформацією наданою Дніпропетровською ОДА, у закладах освіти на комп’ютери встановлено програми, які забезпечують фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту. Відділом боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності УКР УМВС України в Рівненській області та експертною комісією при облдержадміністрації з питань дотримання чинного законодавства щодо розповсюдження продукції, що пропагує порнографію, культ насильства та жорстокості систематично проводиться комплекс планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання. Житомирська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька обласні державні адміністрації, Київська міська державна адміністрація поінформували, що вищезазначене рішення доведено до відома структурних підрозділів облдержадміністрацій, райдержадміністрацій та стан його виконання знаходиться на постійному контролі.

На 2014 рік Одеська обласна державна телерадіокомпанія запланувала програми, спрямовані на запобігання поширенню продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості, сексуальної розпусти, негативно впливає на формування свідомості та стан злочинності серед неповнолітніх.

Що стосується судової практики, то Юридичним відділом Національної комісії направлено запити до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Вищого адміністративного суду України щодо надання наявної інформації про практику розгляду судами справ, пов’язаних із застосуванням законодавства у сфері обігу в інформаційному просторі продукції, що містить пропаганду культу насильства та жорстокості.

У відповідь Вищий адміністративний суд України повідомив, що практика розгляду справ цієї категорії судами не є напрацьованою, суди не ведуть облік таких справ.

У зв’язку з подіями, які відбуваються в Україні, ЗМІ в тому числі в мережі Інтернет активно висвітлюються матеріали, які фіксують воєнні дії, пов’язані з терористичною діяльністю Російської Федерації та банд формування, так званих «ДНР», «ЛНР».

Такі матеріали зазвичай містять детальний опис знущань, жорстокості, насильства, що згідно Методичних рекомендацій можна віднести до інформаційної продукції, яка містить елементи насильства та жорстокості.

Насильство та жорстокість сьогодні стає реалією життя від чого потерпають діти.

Враховуючи вищезазначене для вирішення проблем необхідно:
– розробити законодавчі акти з питань формування державної політики у сфері розвитку українського сегменту мережі Інтернет, діяльності електронних засобів масової інформації, поширення мобільного контенту, розповсюдження комп’ютерних ігор, введення відповідної сертифікації комп’ютерних ігор та вікових обмежень;
– визначити правовий механізм унеможливлення розповсюдження у мобільному контенті та за допомогою комп’ютерних ігор інформації, що порушує законодавство України про захист суспільної моралі;
– посилити науково-методичне та інформаційне забезпечення розвитку духовності і моральності громадян, використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей, створити з цією метою культурно-просвітницькі, виховні теле- і радіопрограми для сім’ї, дітей та молоді;
– підвищити рівень контролю за додержанням вимог законів України щодо розповсюдження кіно-, відеопродукції та друкованих видань з метою запобігання пропаганді жорстокості, бездуховності, насильства та розпусти;
– вживати заходів щодо недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості;
– отримання відповідними державними органами обов’язкового примірника інформаційної продукції, виготовленої юридичними та фізичними особами інших держав за межами України, яка наявна в обігу на території України.

На підставі викладеного, Національна комісія вважає завданням надзвичайної державної ваги – фундаментальне формування державної політики у сфері захисту суспільної моралі з урахуванням ідеї національного характеру, національної свідомості, захисту загальнолюдських цінностей, потреби консолідації суспільства.

Апарат Національної комісії

Без коментарів