ЗА ЗДОРОВИЙ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ

Інформаційне агентство «УКРІНФОРМ»

Заява учасників круглого столу
«Відповідність чинного законодавства України розвитку
інформаційних технологій в частині забезпечення прав дітей
на безпечний інформаційний Інтернет-простір»

м. Київ, 20 лютого 2013 р.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій приваблює широкі верстви населення, особливо підростаюче покоління, дає кожній людині унікальну можливість збагачуватись надбаннями світової науки і культури завдяки такому безмежному інформаційному ресурсу, як Інтернет. Однак водночас він несе і чи не найбільшу загрозу людству, забруднюючи світ насильством, пропагандою національної та релігійної ворожнечі, фашизму та неофашизму, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, інших шкідливих звичок тощо.
Учасники круглого столу, виступаючи категорично проти цензури, поважаючи право на недоторканість приватного життя людини, свободу слова і свободу спілкування, усвідомлюючи право вибору кожного, висловлюють занепокоєння вільним доступом дітей до Інтернет-ресурсів, що навантажують їх негативною інформацію, яка не відповідає психофізичним особливостям їхнього розвитку, є завчасною щодо вікових потреб, робить дітей залежними, а часто призводить до суїцидів та інших трагічних наслідків.
Питання інформаційного насильства потребує належної уваги органів державної влади і формування соціальної відповідальності власників Інтернет-ресурсів та комп’ютерних клубів перед громадськістю України. Час зупинити глобальний занепад моральних засад та його нищівний вплив на Українських дітей!
За наповнення й якість контенту потрібно в першу чергу відповідати тим, хто заробляє на цьому гроші: суспільство платить за надання якісних послуг – настав час соціальної відповідальності.

Учасники круглого столу закликають власників Інтернет-ресурсів і комп’ютерних клубів:
– взяти публічні зобов’язання перед Громадянами України щодо застосування механізмів саморегуляції та економічних санкцій до власників бізнесу, на Інтернет-ресурсах яких розміщується інформація, що може негативно вплинути на дитячу психіку і порушує чинне законодавство України;
– передбачити в договорах про надання хостингу та інших інформаційних послуг  пункти «вжиття невідкладних заходів щодо захисту дітей від інформаційних загроз» та «дотримання виконання Закону України «Про захист суспільної моралі»;
– забезпечити комп’ютерні клуби спеціальними місцями для дітей з обов’язковим встановленням програмних фільтрів захисту від негативного контенту;
– сприяти при купівлі Інтернет-послуг рекламуванню і поширенню послуги «Батьківський контроль» для захисту дітей від доступу до небезпечного Інтернет-контенту;
– ініціювати безкоштовне або на пільгових умовах надання громадським організаціям хостингу для популяризації здорового способу життя, духовних і моральних цінностей.

ПІДПИСИ
НА   П І Д Т Р И М К У  ЗАЯВИ
«ЗА ЗДОРОВИЙ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ»

Без коментарів